Rezerwacja telefoniczna: 061 815 22 80   Emailowa: hotel@hotelalexandra.pl

Zarezerwuj przez internet
Zdjecie pokoju hotelowego

 
Warunki Przyrodnicze


Malownicza rzeźba terenu gminy Pobiedziska jest dziełem zlodowacenia bałtyckiego. Rynny polodowcowe - pierwszą z nich płynie Struga Wierzenicka, która przepływa przez jeziora:

Kołatkowskie, Stęszewskie, Wronczyńskie Duże, Wronczyńskie Małe oraz Jerzyńskie. Rynna północna biegnie dalej w kierunku Pobiedzisk i dzieli miasto na dwie części.

     W tej naturalnej dolinie znajdują się w granicach miasta trzy jeziora: Biezdruchowo, Małe i Dobre. Druga rynna, położona w południowej części gminy, przebiega łukiem z zachodu na południowy-wschód. Stanowi ją głęboko wcięta w wysoczyznę, dolina rzeki Cybiny z przepięknym jeziorem rynnowym Góra. Sieć hydrograficzną gminy Pobiedziska tworzą rzeki Cybina i Główna, stanowiące prawobrzeżne dopływy Warty oraz 25 jezior i ok. 250 niewielkich oczek wodnych.

Najatrakcyjniejsze przyrodniczo tereny gminy zostały włączone do dwóch parków krajobrazowych: "Promno" oraz "Puszcza Zielonka".

W lasach północnej i zachodniej części parku dominuje sosna, natomiast w części południowo-wschodniej przeważają drzewa liściaste: grab, dąb szypułkowy, klon zwyczajny i jawor.

 Park krajobrazowy "Puszcza Zielonka" to piękna powierzchnia leśna, w której przeważają bory mieszane, a w nielicznych miejscach występują lasy dębowo-grabowe. Faunę reprezentują: dziki, sarny, daniele, jelenie, wydry, żurawie i borsuki.

 Z najciekawszych przyrodniczo fragmentów utworzono rezerwaty: dębowo-grabowy "Las liściasty w Promnie", rezerwat "Jezioro Drążynek" oraz rezerwat "Jezioro Dębiniec". Oprócz parków krajobrazowych i rezerwatów w gminie wyznaczono liczne pomniki przyrody. Do najciekawszych należą: ponad 200-letnia robinia akacjowa, 3 dęby szypułkowe, sosna pospolita "Parasol" oraz 160-letni jarząb brekinia. Turystów przyciągają przebiegające przez najb
ardziej atrakcyjne zakątki gminy szlaki turystyczne: piesze, rowerowe oraz konne.

Oprócz parków krajobrazowych i rezerwatów w gminie wyznaczono 53 pomniki przyrody. Do najciekawszych należą: 200-letnia robinia akacjowa, 3 dęby szypułkowe, sosna pospolita

„Parasol”, oraz prawie 160-letni jarząb brekinia. Turystów przyciągają przebiegające przez najbardziej atrakcyjne zakątki gminy szlaki turystyczne: piesze, rowerowe oraz konne.